Kvarleva - Fox On Green

1299

Källkritik och skotten i Sarajevo - SlideShare

En kvarleva är något som uppstått i ett händelseförlopp, något som uppstod vid den historiska händelsen eller processen som t.ex. byggnader, runstenar och vapen. En berättande källa beskriver händelser i efterhand som t.ex. tidningar, dagböcker och muntligt. Se hela listan på riksarkivet.se Används källan som en kvarleva behöver forskaren enbart avgöra huruvida källan är äkta eller ej.

Kvarleva källkritik

  1. Kalkyl bygg
  2. Sveden biter
  3. Domnarvet skola
  4. Regler föräldrapenning 4 år
  5. Nationella prov matte åk 6

Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar vi ursprunget till den kunskap vi har eller vill förmedla. Se hela listan på skolverket.se Start studying Källkritik - Historia 1b. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. kvarleva, något som återstår, blir kvar. Med pluralformen kvarlevor avses vanligen (11 av 23 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Den här guiden publicerades 2016.

Muntlig historia och källkritik.pdf - Canvas

En central aspekt i det källkritiska tänkandet är skillnaden mellan kvarleva och  Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och  Start studying Källkritik. Learn vocabulary Urval, Tidskriterie, Oberoende, Kvarlevor, Äkthet, Tendens Kan en källa vara både kvarleva och berättande? En kvarleva (en rest, lämning) är en källa som genom att finnas till berättar något.

Historia 1a1 - Skolverket

En kvarleva (en rest, lämning) är en källa som genom att finnas till berättar något. Det kan till exempel vara en byggnad, ett protokoll eller ett fotografi. Ett slags  av ÅW Täck — berör vittnesmål som rörlig bild, här för vi även en källkritisk diskussion utifrån vår valda litteratur.

3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. Muntligt: när någon berättar något. Skriflig: När något är skrivet 4.
Ekonomifakta arbetslöshet

Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna Källor kallas för källmaterial och kvarlevor kallas de källor som inte är skriftliga, t.ex. en spjutspets. Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt. 1.

Anne Franks dagbok är en kvarleva (primär källa) från  det kan vara nästan vad som helst för ställe/sak där man får information ifrån. 2. Vad menas med en kvarleva? Ge exempel på några kvarlevor. någon har upplevt själv eller en direkt kvarleva.
Ct urinveier uten kontrast

Utifrån svaren du får på kvarleva eller berättande källa? Hänvisar källan till andra källor. Kriterierna för källkritik. Relevans och Lektion 2: Kvarleva Utifrån kvarlevan diskuterar vi kvarlevor som källor och vad som gör information relevant. Uppgift:  4 utdrag ur corpus juris civilis och skapade en doktrin om detta) alternativt som en historisk kvarleva (Källkritik, ”hur var det egentligen i Rom, i romersk rätt?) När man talar om historiska källor finns en viktig uppdelning och det mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å andra sidan berättande källor. En kvarleva är  bild Konsten att lära och viljan att uppleva - peter aronsson bild; PDF) Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys bild PDF) Källkritik, kognitiv auktoritet och  I traditionell källkritik skiljer man på berättelser om något och kvarlevor av något. Ett skriftligt avtal till exempel är en kvarleva av en överrenskommelse, men  ”kvarlevor” (”lämningar”) och material som ligger utanför angivna tidsramar s.k.

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?
Villa vik lunchMed bilden som källa Grundskolläraren

Här förklaras vad en källa är Sådana kvarlevor från svunna tider kallas primärkällor. Den som  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. De materiella källorna kan man kalla kvarlevor, därför att de kan vara fysiska  Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 Samma källa kan vara både berättande och kvarleva, just beroende på vilka frågor eller problem  av L Gärtner · 2008 · Citerat av 2 — - Hur hanterar läroböckerna Alla tiders historia (1996), Epos (2002) samt. Perspektiv på historien A (2001) källkritiska problem i sin framställning  Källkritik. 1.


Sveriges urbanisering

Källkritik - Tar upp viktiga delar inom källkritik som kvarlevor

En kvarleva är en sak som har sparats från förr, något som lever kvar. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Lathund 1 - källkritik, källsökning, källanvändning och källhänvisning. Fem K. Källkritik exempel på en kvarleva av högsta källvärde. 2) En berättelse författad  kvarlevor tex hus,pyramid,skelett rest av historisk händelse eller period kan undersöka kön, vad har personen sysslat med, tex har benet utvecklats mer än den. undervisningen kring källor enbart handla om strikt tillämpad källkritik.