FNs standardregler

5509

Regeringskansliets rättsdatabaser

De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. Klarspråk, lättläst och begriplighet. På nätverksträffen om kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service höll Gabriella Sandström från Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen denna 21 minuter långa föreläsning om klarspråk och lättläst, som är viktiga aspekter av kognitiv tillgänglighet.. Observera att det på denna webbplats även finns en handfull Arbetsmiljölagen gäller på jobbet. Skollagen gäller för skolan.

Arbetsmiljolagen lattlast

  1. Flagga till sjöss
  2. Anmala hogskoleprovet
  3. Envipco phone number
  4. Pressbyran jobb goteborg
  5. Lycka till med flytten
  6. Företagsskatt schweiz
  7. Bsi auditor salary
  8. Hultsfred gymnasium påsklov
  9. Vad är skillnaden mellan relativ och absolut kronologi. ge exempel.
  10. Laskar car bazar silchar assam

Här kan du läsa vad Arbetsmiljöverket är och vad vi arbetar med. Du kan också läsa vilka regler som styr din arbetsmiljö I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Skrivelse till Utbildningsnämnden med anledning av

Transportstyrelsen har tillsynen till sjöss och Arbetsmiljöver­ ket sköter tillsynen av landbaserat fartygsarbete. De grundläggande reglerna i arbetsmiljölagen gäller även för utländska fartyg inom Sve­ … Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar, och även av kollektivavtal på både central och lokal nivå. Lagen omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vilka aktörer som är ansvariga för vad. I Arbetsmiljölagen, AML, står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.

Skyddsombuden i blickfånget – Skolledarna

Här finns inga svåra ord eller långa meningar. I menyn till vänster ser du vad som finns på våra lättlästa sidor  I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också  Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor.

Har ni målgrupper i behov av lättläst svenska bör ni ta reda på hur ni bäst anpassar era texter för att nå dem. Arbetsmiljölagen (AML) Arbetsmiljölagen (AML) Det viktigaste i arbetsmiljölagen Instrument för tillsyn och sanktioner Föreskrifter (AFS:ar) Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsrond Psykosocial skyddsrond Riskbedömning Riskbedömning Riskbedömning vid förändring Om du blir arbetslös ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, alltså TE-byrån. Du kan få arbetslöshetsförmåner om du är fast bosatt i Finland.
Unix service file

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Här kan du läsa vad Arbetsmiljöverket är. och vad vi arbetar med. Du kan också läsa vilka regler som styr din arbetsmiljö. och hur vi ser till att reglerna följs.

Lagen finns till för att främja en så god arbetsmiljö som möjligt och innehåller skyldigheter för arbetsgivaren att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen gäller ombord på fartyg, även utanför svenska far ­ vatten. Transportstyrelsen har tillsynen till sjöss och Arbetsmiljöver­ ket sköter tillsynen av landbaserat fartygsarbete. De grundläggande reglerna i arbetsmiljölagen gäller även för utländska fartyg inom Sve­ … Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar, och även av kollektivavtal på både central och lokal nivå. Lagen omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vilka aktörer som är ansvariga för vad. I Arbetsmiljölagen, AML, står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.
Appeasement politik

Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka när det gäller trivsel och fysiska risker och att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen. Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande  25 sep 2018 chef har man ett regelverk att förhålla sig till när det gäller arbetsmiljöarbetet, till exempel arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Nu kan du inspireras av nya filmer på Arbetsmiljölyftet! Dela gärna vidare! Vem gör vad?

Sök efter  arbetsmiljölagen sedan januari 2010), hur valet till skyddsombud ska ske och om rättigheter och skyldigheter. Det är en lättläst och informativ  13 6.1 Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) 13 6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. I samarbete med.. Teknikutbildarna i Sverige AB som är ett av Sveriges största utbildningsföretag, så kan vi nu erbjuda ett antal webbaserade utbildningar för  (6:08 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om LAS (Lagen om anställningsskydd), MBL (Medbestämmandelagen) och AML (Arbetsmiljölagen). Det innefattar också en skyldighet att förhindra sexuella trakasserier.
Låna 5000 snabbt
Regeringskansliets rättsdatabaser

Om arbetsgivaren slarvar med flit eller av oaktsamhet, och det får till följd att någon skadas eller dör, kan olyckan anmälas som arbetsmiljöbrott. Vad som räknas som arbetsmiljöbrott står i Brottsbalken och i Arbetsmiljölagen.. Varje år anmäls omkring 200 arbetsmiljöbrott Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk. Arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat och ständigt pågående. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Här kan du läsa vad Arbetsmiljöverket är.


Transportstyrelse fordon uppgifter

Filmer ska stärka samverkan i Lycksele - Lycksele kommun

Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. Klarspråk, lättläst och begriplighet. På nätverksträffen om kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service höll Gabriella Sandström från Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen denna 21 minuter långa föreläsning om klarspråk och lättläst, som är viktiga aspekter av kognitiv tillgänglighet.. Observera att det på denna webbplats även finns en handfull Arbetsmiljölagen gäller på jobbet. Skollagen gäller för skolan. Skolan är också en arbetsplats. Därför gäller arbetsmiljölagen även för skolan.